เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 1 มีนาคม 2563 นายนิติพันธ์ นิลพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู  และบุคลากรทางการศึกษา ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไฟไหม้บ้านของ เด็กหญิงรุ่งณภาพร  วงศ์ทราย นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3  และเด็กหญิงจันทกานต์  จันทวิมล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ณ บ้านเลขที่ 123/1 หมู่ 5 ตำบลช่อแล  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้เข้าพบครอบครัวของนักเรียนเพื่อให้ขวัญและกำลังใจ พร้อมกันนี้ก็ได้มอบของใช้    ที่จำเป็นและมอบทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิต

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง