เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 โดยเฝ้ารับเสด็จ ณ บริเวณศูนย์ราชการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง