เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดยนางวันทนีย์ ซาวคำเขตต์ นายไกรลาศ สิงห์สันต์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมงานChiang Mai Design Week 2020 ณ ศูนย์การเรียนรู้ยางนา-ขี้เหล็ก สวนสาธารณะบ้านเด่น อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายจากนอกห้องเรียน
สำนักง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง