เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระนอน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดยนายสนั้น ยาวิละ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพระนอน เป็นประธาน มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.การพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ อาคาร การปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านพระนอน
2.ชี้แจงกำหนดการจัดงานทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง