เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.ชม.2 ขานรับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน

 

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารองค์กร ประชุมเตรียมการโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา, ครู, ผู้นำชุมชน, คณะกรรมการสถานศึกษา, ตัวแทนศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านร่มหลวง ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อัมพร พินะสา  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านร่มหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

 

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการชี้แจงความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน ที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านร่มหลวง เข้าร่วมโครงการ ให้แก่คณะครูผู้นำชุมชน, คณะกรรมการสถานศึกษา, ตัวแทนศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านร่มหลวง และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อนำไปเป็นข้อมูล และรับฟังแผนของทางโณงเรียนที่จะพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อันจะนำไปเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เพื่อของบประมาณดำเนินการต่อไป

 

สพฐ.ตระหนักว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดของประชาชนลดต่ําลง ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนและ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กําหนดมาตรการรวม และเลิกโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้ สพฐ.จึงมีแนวทางการดําเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” โดยคัดเลือกโรงเรียนหลักของชุมชน มีการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวกให้พร้อม มีหลักการทําโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เกิดจากการรวมโรงเรียนเครือข่าย ๑ ต่อ ๗ หรือ ๑ ต่อ ๘ หรือในอัตราส่วน ที่มากที่สุดที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดําเนินการได้ ให้มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและมีโรงเรียน มัธยมดีสี่มุมเมือง เป็นศูนย์กลางการเรียนเพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง

 

สพบ.จึงได้จัดทําแนวทางโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อให้บุคลากร ครูผู้สอน ผู้บริหารในส่วนกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน พร้อมทั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน สามารถร่วมกันดําเนินงานให้เป็นแบบการมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
267
เมื่อวานนี้
587
เดือนนี้
7,600
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
61,848
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง