เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองโลกและความหลากหลายทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา  การอบรมครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความรู้  เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน และเป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้ของคณะครูโรงเรียนบ้านพระนอนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านพระนอน ได้แก่ 
1. คุณกุลธิกา ริ่งเรืองเกียรติ  ตำแหน่ง  ประธานกรรมการบริหารงานโรงเรียนต้นกล้า  จ.เชียงใหม่ และกรรมการบริหารคณะก้าวหน้า
2. ผศ.ดร.นันท์นภัส  แสงฮอง ตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชาพื้นฐาน และการพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. คุณณัชชา พรหมศรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
506
เมื่อวานนี้
564
เดือนนี้
5,442
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
45,882
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง