เว็บไซต์ในเครือ   :           

ผนึกกำลังศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

จิตอาสาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์

แก่ครูและนักเรียนสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.ชม.2) จัดค่ายผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการทุจริตให้แก่ ครูและนักเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน เพื่อจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมืออนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสามืออาชีพด้านการสื่อสารมวลชนจากชมรมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.ชม.2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยาน 2563

วิทยากรจิตอาสาจากชมรมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่

1. นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี (ศิษย์เก่า รหัส 36)  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ชม.2 ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่อง การแก้ไขปัญหาการทุจริตในสถานศึกษาด้วยวิธีกระตุ้นจิตสำนึก โดยใช้สื่อสร้างสรรค หยิบประเด็นที่ใช้ในการแก้ปัญหาการทุจริต นำมาแปลงเป็น เนื้อหาที่ถ่ายทอดเป็นคลิปวีดีโอ การเขียนสคริป เพื่อนำไปถ่ายทำคลิปวีดีโอ

2. คุณสุณิสา เมืองแก้ว (ศิษย์เก่า รหัส 36) นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง FM100 เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่อง การพูดรายงานข่าว การสัมภาษณ์ ฝึกปฏิบัติการเขียนสริปข่าวให้กระชับ เข้าใจง่าย ฝึกปฏิบัติการพูดรายงานข่าว  ฝึกปฏิบัติการพูดในการสัมภาษณ์

3. คุณวรนัย ไชยวงค์ญาติ (ศิษย์เก่า รหัส 38)  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กระบวนการผลิตคลิปวีดีโอ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายวีดีโอ ฝึกปฏิบัติการถ่ายทำวีดีโอ ฝึกตัดต่อวีดีโอ  วิพากษ์การนำเสนอผลงาน และให้คำแนะนำ

บาคาร่าออนไลน์

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
466
เมื่อวานนี้
458
เดือนนี้
6,501
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
60,749
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง