เว็บไซต์ในเครือ   :           

นายธเนศ  ขำเกิด ประธานคณะกรรมการจาก สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Moderate knowledge)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2  โดยมีทีมบริหารองค์กร นายสมพร  เจนจัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และทีม ศึกษานิเทศก์ Smart trainner ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง