เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.ชม.2 ขยายผลการประเมินITA Online ลงสู่สถานศึกษา

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการปะเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษา (ITA Online) แก่ผู้รับผิดชอบการประเมินฯ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 51 โรงเรียนๆละ 2 คน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2  โดยดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานและมอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รอง ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2กล่าวรายงาน  วิทยากรโดย นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (ITA Coach สพฐ.), นายสุภาพ บริบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายกรวัฒน์ ชื่นเย็น เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง