เว็บไซต์ในเครือ   :           

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรข้าราชการการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 72563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โดย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร ข้าราชการดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประเภท ผู้บริหารหน่ายงานราชการ 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง