เว็บไซต์ในเครือ   :           

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการเขตื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเอราวัณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับการประเมิน จำนวน 6 ท่าน และให้ข้อแนะนำ การนำเสนอผลงานคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พร้อมชมนิทรรศการ การนำเสนอผลงานคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 1. นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการ 2. นายสิทธิชัย มูลเขียน อดีต ผอ. สพม. เขต 34 กรรมการ 3. นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ. สพป.ลำพูน เขต 1 กรรมการและเลขานุการ 4. นายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ การนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับการประเมินทั้ง 6 ท่าน ประกอบด้วย 1. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2. นางกัลยา มาลัย ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 3. นายพัฒนพงษ์ พวงทอง ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 4. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 2 5. นางพุฒชาด จันทร์ดำ ผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 6. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
462
เมื่อวานนี้
458
เดือนนี้
6,501
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
60,749
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง