เว็บไซต์ในเครือ   :           

Coaching ผู้อำนวยการเขตฯ รอบ 1 ปี ครั้งที่ 4

ดร.สุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ต้อนรับคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1ปี ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2563 ณ  ห้องเอราวัณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับการประเมิน จำนวน 6 ท่าน และให้ข้อแนะนำ การนำเสนอผลงานคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พร้อมชมนิทรรศการ การนำเสนอผลงานคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการการนิเทศ ประกอบด้วย นายรตนภูมิ  โนสุ   ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการ 2. นายบุญสม  โพธิ์เงิน อดีต ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 2กรรมการ 3. นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ 4. นางสาวพรรณี  จันทร์แก้ว ผอ.การกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้ช่วยเลขานุการ

 

การนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับการประเมินทั้ง 6 ท่าน ประกอบด้วย 1. นายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 2. นางกัลยา  มาลัย ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 3. นายพัฒนพงษ์  พวงทอง ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 4. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 2 5. นางพุฒชาด  จันทร์ดำ ผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 6. นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง       ผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
273
เมื่อวานนี้
587
เดือนนี้
7,600
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
61,848
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง