เว็บไซต์ในเครือ   :           

 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(โรงเรียนสุจริต สำนักงานสุจริต) ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย.2558 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง