เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.ชม. 2 ดำเนินโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ให้แก่ เด็กชายพิทักษ์ เลายะ อายุ 8 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90 โดยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลกรใน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ที่ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ ในการก่อสร้าง และลงแรงก่อสร้างโดยลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่นักการภารโรงของโรงเรียนในสังกัด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง