เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน 2563 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานมอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษาขันพื้นฐาน สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม แก่บุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยพิจารณาจากผลการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนายกระดับมาตรฐานหน่วยงานย้อนหลัง ๒ ปี (2551-2562) ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ คุณภาพ และดีเยี่ยม ได้รับรางวัลในอันดับที่ ๕ ของประเทศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร ให้เกิดขวัญ กำลังใจ และความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการปฏิบัติราชการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ดังกล่าว จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ดังนี้

1. รางวัล ผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการศึกษาขันพื้นฐาน สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จำนวน ๒๗ รางวัล

2. รางวัล ผู้สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขันพื้นฐาน สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ จำนวน ๓๐ รางวัล

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
283
เมื่อวานนี้
234
เดือนนี้
3,851
เดือนที่แล้ว
12,300
ปีนี้
63,036
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง