เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านพระนอนได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น ประกอบด้วยการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 8:30 - 11:00น. และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เวลา 13:00 - 15:30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านพระนอน โดยมีดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอนเป็นประธานในการประชุม และชี้แจงนโยบายของโรงเรียนรวมทั้งมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - 19 ให้ผู้ปกครองทราบ  ในโอกาสนี้โรงเรียนบ้านพระนอนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านในโอกาสต่อไป

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
456
เมื่อวานนี้
458
เดือนนี้
6,501
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
60,749
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง