เว็บไซต์ในเครือ   :           

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุม และ ดร.สมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งทางคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขอสำรวจข้อมูลสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ไปใช้ในการวางแผนขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ในปีการศึกษา 2563

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
456
เมื่อวานนี้
458
เดือนนี้
6,501
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
60,749
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง