เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.ชม. 2 มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภท ผลงานดีเด่นระดับเงิน จำนวน 7 โรงเรียน ระดับทอง จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 จากกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน “คืนที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด Save Zone No New Face”

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
451
เมื่อวานนี้
458
เดือนนี้
6,501
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
60,749
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง