เว็บไซต์ในเครือ   :           

ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดให้โรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนปกติขึ้นในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 โดยได้มีการกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียนดำเนินการตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านป่าลานจึงได้มีการจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้รูปแบบที่ 1 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน ในแบบสลับวันเรียน และได้มีการทดลองการสอนเสมือนจริง ระหว่างวันที่ 15—19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมไปพัฒนาและปรับใช้ในการเปิดการเรียนการสอนปกติในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ต่อไป

ชมภาพเและคลิปเพิ่มเติมที่ :

>> Website : https://www.cme2.go.th/news/cme2/main/activity_images_show?pid=2134#contentmenu

>> Facebook : https://www.facebook.com/pg/ad.cme2/photos/?tab=album&album_id=1667948916694964

>> Yuotube : https://www.youtube.com/watch?v=pm9-ksg9a1Y

 

โดยมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ตามรูปแบบวิถีชีวิตในแบบใหม่ (New Normal) เพื่อให้นักเรียน คณะครู สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในโรงเรียนแบบ New Normal โดยทางโรงเรียนได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการคัดกรองตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียน มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบๆบริเวณโรงเรียน กำหนดขอบเขตในการทำกิจกรรมของนักเรียน

 

ส่วนในห้องเรียนจะมีการทำความสะอาดห้องเรียนและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกวันหลังเลิกเรียน มีการติดตั้งฉากกั้นโต๊ะ ความสะอาดโต๊ะเรียนทุกวันโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ กำหนดข้อปฏิบัติในชั้นเรียนตามรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ นักเรียนและครูสวมหน้ากากอนามัย มีจุดแอลกออฮอล์ และมี Zone play ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมระหว่างพัก การรับประทานอาหารของนักเรียนจะรับประทานในชั้นเรียนบริเวณโต๊ะเรียนของตนเองโดยนักเรียนจะมีอุปกรณ์ของตนเองซึ่งทางโรงเรียนได้จัดหาให้ ได้แก่ กล่องอาหาร ช้อนส้อม กระติกน้ำ ตลอดจนหน้ากากอนามัย

         

ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านป่าลานขอขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ที่ได้ให้คำแนะนำ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง