เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทั้งระบบ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้โรงเรียนบ้านพระนอนขอขอบพระคุณ อาจารย์ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อันได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ศศิพินต์  สุขบุญพันธ์ รองศาสตราจารย์ดร. สมเกตุ อุทธโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรธร เลอศิลป์ อาจารย์อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์ และอาจารย์วีระยุทธ สุภารส ที่ได้มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน 

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
297
เมื่อวานนี้
234
เดือนนี้
3,851
เดือนที่แล้ว
12,300
ปีนี้
63,036
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง