เว็บไซต์ในเครือ   :           

การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบการประชุมทางไกล VDO Conferenceจาก สพฐ. ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูจิตวิทยาทั้ง 5 อำเภอในสังกัด ร่วมการประชุม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง