เว็บไซต์ในเครือ   :           

ข่าวประชาสัมพันธํ ฉบับที่ 7 - 19 มิ.ย. 63
นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันปง โดยมีนายชาตรี เป็งด้วง กำนันตำบลสันทรายเป็นประธาน ฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ วัดสันปง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานผลการดำเนินการ ขออนุมัติเปิดภาคเรียนที่ 1 รวมถึงพิจารณางบประมาณ การระดมทุนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา รวมถึงแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ
- คณะครูจัดเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน จัดทำสื่อความรู้การป้องกันโควิด19 ข้อปฏิบัติ จัดทำจุดเว้นระยะห่าง จัดโต๊ะเรียนห่างจุดละ 1 เมตร จัดทำจุดคัดกรอง
- การระดุมทุนในโครงการ ช่วยน้องป้องกันโควิด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ขอเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธารับบริจาคทุกรายการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง