เว็บไซต์ในเครือ   :           

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก https://www.cme2.go.th/news/cme2/main/job_postings_show?pid=1306#contentmenu

2. ตำแหน่ง ครูผู้สอน https://www.cme2.go.th/news/cme2/main/job_postings_show?pid=1304#contentmenu

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง