เว็บไซต์ในเครือ   :           

การประชุมทางไกล VDO Conference โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพฯ เรื่องการปฐมนิเทศนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มีนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ เข้าร่วมปฐมนิเทศ จำนวน 4 คน ได้แก่ ด.ญ.ปิยะฉัตร กันตีมูล, ด.ญ.อาเพลิน  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2, ด.ญ.พิมพ์พา เกษตรกุลทรัพย์, ด.ญ.ณัฐวิภา ลีเลิศ โรงเรียนรัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุง 92) และครูผู้ดูแลนักเรียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง