เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ดร.รตนภูมิ โนสุ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารการจัดการศึกษาของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้แก่คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่ จำนวน 60 คน ที่มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษา พร้อมทั้งศึกษาดูงานตามกลุ่มงานต่างๆ ระหว่างเวลา 09.00-14.30 น. ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง