เว็บไซต์ในเครือ   :           

นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง จัดประชุมสรุปการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ เพื่อสรุปประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเมื่อเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง

ในภาคบ่ายได้มีการมอบทุนนายธีรพงษ์บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง ได้มอบเงินอุดหนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้กับนักเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเปิดภาคเรียนให้นักเรียนกองทุนเสมอภาค ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 20 ราย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องพร้าว โรงเรียนบ้านสันปง 

และมอบหมายให้ครูประจำชั้นลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจน รับ-มอบใบงานให้กับนักเรียนเป็นสัปดาห์ที่ 3

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
539
เมื่อวานนี้
574
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
57,178
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง