เว็บไซต์ในเครือ   :           

29 พฤษภาคม 2563 ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ท่าน

1) นายชายชาญ จอมแปง 2) นายสิทธิพร มีมานะ และ3) นางสาวโชติกา สิงห์ภักดี ได้เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย โดยมีคณะกรรมการประเมิน ให้คำแนะนำ ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จำนวน 3 ท่าน นำโดย 1) ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล นายนิติพันธ์ นิลพงศ์ ประธานการประเมิน

2) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าน ดร.อิ่นคำ ฟองสมุทร์ กรรมการ

และ3) นายกฤตภัทร อรุณดี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ กรรมการ

 คณะกรรมการ ทำการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพ การปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตน จำนวน 6 ตัวชี้วัด และด้านการปฏิบัติงาน อีก 6 ตัวชี้วัด การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการได้ให้ขวัญกำลังใจ และคำแนะนำในการเตรียมตัวประเมินครั้งต่อไป

 

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
260
เมื่อวานนี้
587
เดือนนี้
7,600
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
61,848
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง