เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน ให้การต้อนรับ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ.แม่ริม ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต2 ในการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียน และทดลองการเรียนการสอน ทางไกลในสถานการณ์พิเศษ  ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านพระนอน 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง