เว็บไซต์ในเครือ   :           

 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยงได้ดําเนินการ รับ-ส่งใบงานในทุกวันศุกร์ และออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นําโดย นายเมธี ภาวะดี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง เพื่อติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ DLTV ของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งนี้เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 สถิติ การเข้าเรียนผ่านระบบ DLV ของโรงเรียนบ้านท่ามะเกี้ยง สัปดาห์ที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 75.75 ของนักเรียนทั้งหมด


เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
650
เมื่อวานนี้
617
เดือนนี้
9,528
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
49,968
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง