เว็บไซต์ในเครือ   :           

นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสันปง มอบเงินอุดหนุนกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้กับนักเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับ ผลกระทบจากการเลื่อนเปิดภาคเรียน เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19โดยมีเป้าหมายสำคัญให้นักเรียนกองทุน เสมอภาค ได้ทานอาหารตามภาวะโภชนาการ และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ผู้ปกครองในการจัดหาอาหารให้กับนักเรียน ระดับประถม จำนวน 37 ราย ทั้งนี้ได้ จัดมอบทุนเป็นรอบ รอบละ ไม่เกิน 10 ราย เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมเอื้องพร้าว โรงเรียนบ้านสันปง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมเยีย่มนักเรียนบ้านนักเรียน พร้อมรับ-แจกใบงาน และ ช้่วยเหลือผู้เรียน สัปดาห์ที่ 2 ในการจัดการเรียน ทางไกลในสถานการณ์พิเศษ
 

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
312
เมื่อวานนี้
423
เดือนนี้
5,458
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
74,973
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง