เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ และคณะศูนย์ปฏิบัติการสถานสงเคราะห์เด็กเวียงพิงค์ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านพระนอน นำโดยตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านพระนอน จัดประชุมรับฟังและเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์ปฏิบัติการสถานสงเคราะห์เด็กเวียงพิงค์ เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง