เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 1 เมษายน 2563  เวลา 13.00 น. นายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานปฐมนิเทศและรับรายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ เอกวิชานาฏศิลป์ จำนวน  3 ราย ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้แก่ นายธีรเดช ชนะสิริชัยเลิศ ได้บรรจุที่โรงเรียนสันทรายหลวง อ.สันทราย, น.ส.อุบลวรรณ บุญรอด ได้บรรจุที่โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อ.สะเมิง และนางอัจจิมา สิงห์เถื่อน ได้บรรจุที่โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อ.พร้าว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง