เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำคณะทีมบริหารองค์กร และบุคลากรในสำนักงานเขตฯ ทุกคนเข้ารับฟังการประชุมเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference  ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อรับมอบนโยบายการจัดการศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญ  คือ การบริหารงบประมาณปี 2563-2564  ,หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,การจบการศึกษาของนักเรียน , มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ,การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ,มาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กและการบริหารงานบุคคลในช่วงการแพร่ระบาด  โดยมีนายอำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการประชุม โดยก่อนเข้าประชุม ทุกคนต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอเจล แจกหน้ากาดอนามัย สวมหน้ากากอนามัย การนั่งในห้องประชุมมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ตามมาตรการป้องกันการกระจายเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
151
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
944
เดือนที่แล้ว
8,041
ปีนี้
31,208
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง