เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา โดยดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) พร้อมนิเทศติดตามการดำเนินงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง