เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาร่วมสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน และสร้างองค์ความรู้จากปฏิบัติจริง ผ่านการลงพื้นที่และการวิเคราะห์บริบทโรงเรียนและชุมชนเชิงพื้นที่ (ActiveLearning)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง