เว็บไซต์ในเครือ   :           

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-09.30 น. โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองนำโดย นายพิรุฬห์วัฒน์  อุทรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองทุกคน ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID–19 โดยปฎิบัติการในการทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง