เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 น.-15.30 น. โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดยดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID–19 โดยปฎิบัติการในการทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียนบ้านพระนอน อย่างเต็มที่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง