เว็บไซต์ในเครือ   :           

    เมื่อวันที่30 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน ร่วมต้อนรับคณะทำงาน เซ็นทรัล ทำ เพื่อการศึกษา ได้แก่ 
1. ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
2. นายวิทยา ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล 
3. นางสาวสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล 
    ซึ่งทางคณะทำงาน เซ็นทรัล ทำ เพื่อการศึกษาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมWorkshop แผน5ปี โรงเรียนต้นแบบ เซ็นทรัล ทำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอนอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง