เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 27 มกราคม 2563 ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่และแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรับฟังการบรรยายสรุปการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องพิฆเนศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง และโรงเรียนบ้านป่าเหมือด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งพบปะผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนหน่วยงานปกครองท้องถิ่น เพื่อรับทราบการดำเนินงานในโรงเรียนขนาดเล็กให้ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนรับฟังปัญหาต่างๆ อันจะนำไปยกร่าง พรบ.การศึกษาเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราชฎรต่อไป

คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย ๑.นายนพคุณ รัฐไผท ประธานคณะกรรมาธิการ ๒. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ๓.นายสฤษดิ์ บุตรเนียร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ๔. นายประกอบ รัตนพันธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ  ๖. รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ๗. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกคณะกรรมาธิการ  ๘. นายดะนัย มะหิพันธ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ และคณะเลขานุการอีก 7 คน

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
452
เมื่อวานนี้
458
เดือนนี้
6,501
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
60,749
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง