เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 อำเภอ (แม่ริม แม่แตง สันทราย พร้าว สะเมิง) ประจำปีการศึกษา  2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง