เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านพระนอน ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป. เชียงใหม่ เขต 2 ได้แก่ นายจำรัส มณีวรรณ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นายสมบัติ ชมภูชัย ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสะเมิง นางสาวอัญรินทร์ ศิรอัญญาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ศึกษานิเทศก์ นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ศึกษานิเทศก์

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
571
เมื่อวานนี้
648
เดือนนี้
4,389
เดือนที่แล้ว
12,468
ปีนี้
76,042
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง