เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมของโรงเรียน โดยมีตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้รับเลือกจากในห้องเรียน เข้าประชุม เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง รับทราบแนวนโยบายต่างๆของโรงเรียนจากท่านผู้บริหาร ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งนี้ได้คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองดังนี้
๑. นางกันชะดา ตาน้อย ผู้ปกครงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประธานคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
๒.นางสาวบุษยาปัญ งิ้วสุบรรณ ผู้ปกครงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ รองประธานคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
๓.นางแดง  ลุงบง ผู้ปกครงนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ กรรมการชมรมผู้ปกครอง
๔.นางเกศแก้ว  บุตรคำ ผู้ปกครงนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ กรรมการชมรมผู้ปกครอง
๕.นายกรเคือ กันทา ผู้ปกครงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กรรมการชมรมผู้ปกครอง
๖.นางสาวรำไพ โพธิ์หย่า ผู้ปกครงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กรรมการชมรมผู้ปกครอง
๗.นางสาวอารีย์ เปอพร ผู้ปกครงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กรรมการชมรมผู้ปกครอง
๘.จ.ส.อ. ประวิน จันทร์ดี ผู้ปกครงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เลขานุการคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
243
เมื่อวานนี้
240
เดือนนี้
3,211
เดือนที่แล้ว
12,300
ปีนี้
62,396
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง