เว็บไซต์ในเครือ   :           

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒5๖๒ ที่จังหวัดสุโขทัย ต่อไป ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่ครู นักเรียนและกรรมการที่เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562

นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กล่าวว่า ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา โรงเรียนสันมหาพน โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) เทศบาลเมืองแกน และโรงเรียนแม่แตง มีนักเรียนเขาร่วมแข่งขันกิจกรรม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๗ กิจกรรมหลัก (แบ่งตามช่วงชั้น)จำนวนทีมเข้าแข่งขัน ๑,๘๓๑ ทีม จำนวนนักเรียน ๓,๗๘๑ คน ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา

จากนั้น นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตร ผู้สนับสนุนสถานที่, งบประมาณ และอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน ได้แก่      ๑. โรงเรียนสันป่าสักวิทยา ๒. โรงเรียนสันมหาพนวิทยา ๓. โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ๔. โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล       ๕. โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) ๖. โรงเรียนแม่แตง ๗. เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา ๘. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ๙. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษา จำกัด ๑๐.เทศบาลตำบลสันมหาพน และเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่ครู นักเรียนและกรรมการที่เข้าร่วมการแข่งขัน

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
468
เมื่อวานนี้
570
เดือนนี้
7,158
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
47,598
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง