เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลๆสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสพฐ. ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบสาขาวิชา แก้ปัญหาด้วยการใช้ NEW DLTV ที่มีครูต้นแบบ ตรงสาขา เด็กได้เรียนเต็มเวลา และเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ในสังกัด ให้มีความรู้และทักษะในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงในโรงเรียนของตนเอง และโรงเรียนใกล้เคียงในเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม และโดยมี นายกนกศักดิ์ กระแสร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นวิทยากรในการประชุม

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
123
เมื่อวานนี้
373
เดือนนี้
777
เดือนที่แล้ว
9,278
ปีนี้
47,662
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง