เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ได้เข้ารวมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัล 3 รางวัลดังนี้
     1.  เด็กชายอรรถพล เห็นแจ้ง เด็กชายสันชณัฐ. คำภิละ และเด็กหญิงภานุมาศ ธนะสาร ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงาน เรื่อง ชอล์กทำให้มดช็อกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 
     2.   เด็กชายธนพงษ์ เทิดเธียร์ เด็กชายสถาพร จำปีศรีโสภา และเด็กหญิงอรนุช กุ่งละ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานเรื่อง ถุงห่อมะม่วงผิวสวยรมควันด้วยใบพลู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
     3.   เด็กชายคณิตศร เมืองใจ เด็กชายสมพร ทารัตน์ และเด็กหญิงปัทมพร จอมแปง รางวัลเชิดชูเกียรติการประกวดโครงงานเรื่อง เครื่องหยอดปุ๋ยตะลุยไร่แบบ 2 ระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสประยุกต์
 
ควบคุมโดย นายอภินพ ธนะสาร  

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
619
เมื่อวานนี้
678
เดือนนี้
7,516
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
77,031
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง