เว็บไซต์ในเครือ   :           

17 มิถุนายน 2562 กิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย
“สถานการณ์โลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวาย ขาดความสามัคคีในสังคม การแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ ซึ่งเยาวชนเปรียบเป็นต้นกล้าของอนาคตที่ดี โครงการอบรมค่ายคุณธรรม เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้ เก่ง ดี มีสุข อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม ต่อไป

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
495
เมื่อวานนี้
564
เดือนนี้
5,442
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
45,882
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง