เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด นำโดยนายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวเนตรณภิส สิทธิสงคราม เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์อันเป็นอัตลักษณ์ของชาว สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง