เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.ลำพูน 1 สร้างเครือข่ายสุจริตแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สพป.เชียงใหม่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 นำคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ จำนวน 17 คน สร้างเครือข่ายสำนักงานเขตสุจริตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้งการจัดการด้านอาคารสถานที่ กับบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องพิฆเนศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

                   นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และนางภัญพัชญ์ จะวะนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2  ให้การต้อนรับคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ลําพูน เขต 1 จำนวน 17 คนนำโดยนางจอมขวัญ วิอุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ในโอกาสที่มาสร้างเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต รวมไปถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในส่วนที่กลุ่มอำนวยการรับผิดชอบ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานสารบัญ งานอาคารสถานที่ งานยานยนต์ งานสวัสดิการ เป็นต้น

                   นางจอมขวัญ วิอุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลําพูน เขต 1 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายครั้งนี้ว่า “สพป.ลำพูน เชต 1 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของกลุ่ม โดยมีกิจกรรม ศึกษาดูงานการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และขอชื่นชมการดำเนินงานของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ว่า มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ มีกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน และกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง ซึ่งทำให้บุคลกรของ สพป.ลำพูน เขต 1 ได้เรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมและนำไปปรับใช้ในการทำงานด้วย”

                   โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลายเรื่องตามที่กล่าวมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความร่วมมือและมิตรภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง