เว็บไซต์ในเครือ   :           

 

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.เชียงใหม่ เขต 2) จัดประชุมทางไกล "ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำปีการศึกษา2562"ถ่ายทอดสดทางช่อง YOU TUBEเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. เพื่อแจ้งข้อราชการ มอบนโยบาย โดยใช้เทคโนโลยีทำให้ประหยัดงบประมาณ

โดยนายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.ชม.2 เป็นประธานและดำเนินการประชุม แจ้งถึง วัตถุประสงค์ในการประชุมทางไกลครั้งนี้ว่า “เพื่อแจ้งนโยบาย/แนวทางปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน(ผู้อำนวยการโรงเรียน,ครู,ลูกจ้าง,พนักงานราชการ) นำไปดำเนินการในปีการศึกษา 2562, เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ, เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดนำระบบการประชุมทางไกลในองค์กรไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่มได้แจ้งข้อราชการในครั้งนี้ด้วย

    

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
124
เมื่อวานนี้
373
เดือนนี้
777
เดือนที่แล้ว
9,278
ปีนี้
47,662
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง