เว็บไซต์ในเครือ   :             

 

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (สพป.ชม.2) ติวเข้มครูผู้สอนในสังกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้" ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.ชม.2 เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย

                   นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ว่า “สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานแกนกลางครอบคลุมทุกระดับ ชั้นเรียน ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นั้น เพื่อให้ครูผู้สอนในทุกระดับชั้นสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้" ให้กับครูผู้สอนในทุกระดับชั้น”

                   ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๗ พฤษภาคม จัดอบรมครูวิชาการหรือครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรสถานศึกษา, วันที่ ๘ พฤษภาคม 2562 จัดอบรมครูระดับปฐมวัย, วันที่ ๙ พฤษภาคม 2562  จัดอบรมครูระดับชั้น ป.๑ -๓, วันที่ ๑๐ พฤษภาคม 2562 จัดอบรมครูระดับชั้น ป.๔ -๖ และวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 2562 จัดอบรมครูระดับชั้น ม.๑-๖ วิทยากรโดยทีมศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

 

 

  

  

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
251
เมื่อวานนี้
286
เดือนนี้
6,164
เดือนที่แล้ว
19,448
ปีนี้
126,699
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง